Kontakt

Fundacja Artystyczna PERFORM
ul. Północna 42 05-080 Truskaw
e-mail: info@perform.org.pl

NIP: 1132847490
REGON: 144765320
KRS: 0000390096

Numer rachunku bankowego:
Volkswagen Bank Polska S.A.
80 2130 0004 2001 0575 6119 0001