KRYTYKA I TEORIA TAŃCA
CST edycja II

Dział Krytyki i Torii Tańca  będzie ściśle związany z dyskursem filozoficzno-edukacyjnym dotyczącym tańca. Ten dział programowy będzie odnosił się bezpośrednio do działań odbywających się w ramach CST (regularne prezentacje SCENY CST, KINO TAŃCA oraz SITE-SPECIFIC). Krytyka tańca jest jednym z niezbędnych elementów stymulujących rozwój publiczności. Jedną z funkcji krytyków jest pośredniczenie w obustronnej komunikacji między artystami i widzami. Rzetelna, profesjonalna krytyka tańca służy zarówno artystom, jak i widowni, która wiedzę o tańcu i kompetencje odbiorcze zdobywa w dużej mierze właśnie poprzez lekturę recenzji i relacji wspierających rozumienie i percepcję tańca, dyskusje tematyczne wokół problemów i tematów poruszanych w spektaklach tanecznych, a także wypowiedzi samych twórców o ich metodyce pracy, inspiracjach i konceptach choreograficznych.

Kuratorka: Paulina Święcańska

panel 1

SCENA CST WIECZÓR 1 / IZOLACJA

Różne formy izolacji są dominującym doświadczeniem dla większości ludzi w 2020 i 2021 roku. Podczas panelu dyskusyjnego grono eksperckie podejmie refleksję wokół wpływu różnie rozumianego odosobnienia na funkcjonowanie człowieka – czy to związku ze sztuką, czy poza nią.
Czy rzeczywiście, jak może się wydawać, ludzkość doświadcza pandemicznej izolacji wspólnotowo? Czy strategie radzenia sobie z nią, bądź korzystania z jej potencjału, są uniwersalne? Jakie odzwierciedlenie znajduje izolacja – nie tylko związana z pandemią – w naszych osobowościach, zachowaniach i w twórczości artystycznej? Jakie ślady pozostawia na scenach i widowniach?
W rozmowie wezmą udział: teoretyczka tańca, artystka-pedagożka oraz psycholożka i seksuolożka. Wspólnie poszukają odpowiedzi na pytanie, jak izolacja naznacza ludzką codzienność i twórczość, ale nie obiecują, że dojdą do jednoznacznych wniosków. Być może spotkanie różnych perspektyw przyniesie kolejne pytania, prowadzące do jeszcze dalszych poszukiwań.

Zespół ekspercki:
Hanna Raszewska-Kursa (prowadząca panel)
Barbara Baran
dr Liwia Bargieł