KRYTYKA I TEORIA TAŃCA
CST edycja III

Związana jest z budowaniem dyskursu na temat sztuki tańca oraz związanych z nią szerokich kontekstów. Dlatego też niniejszy dział odnosić będzie się do pozostałych działań, realizowanych w ramach trzeciej edycji Centralnej Sceny Tańca. Korespondowanie z innymi propozycjami CSTIII to zarówno uzupełnienie poruszanych treści, jak i wyraz horyzontalnego podejścia do promowania sztuki tańca i jej specyfiki w stolicy. Krytyka jest elementem, który stymuluje zarówno artystów, jak i publiczność. Jest też formą komentarza, relacji, interpretacji lub popularyzacji dzieła tanecznego.

Kuratorka: Marta Seredyńska

panel ekspercki 1 I Sztuka angażująca społeczeństwo

Kategoria sztuki społecznej nie jest zupełnie nowa, jednak jej rozwój sprzężony jest z ogólnymi przemianami – w obrębie więzi społecznych, rozwoju współczesnych społeczeństw, modernizacjami instytucji kultury. Działanie artystyczne oparte na dialogu i współpracy ze społecznością przyjmują dziś różnorodne formy i skierowane są do różnych grup, z uwzględnieniem ich specyfiki.

Punktem wyjścia do rozmowy stanie się pytanie, w jakim stopniu działania edukacyjne czy animacyjne, prowadzone z poszczególnymi społecznościami są dziś szansą na budowanie i rozwój publiczności. Na ile angażowanie odbiorców jako współtwórców kultury sprawia, że chętniej uczestniczą oni w poszczególnych wydarzeniach? Porozmawiamy także o rozwoju różnorodnych inicjatyw, zaprogramowanych instytucjonalnie, ale i będących propozycjami działań oddolnych.

Zespół ekspercki:
Marta Seredyńska
Justyna Czarnota
Mikołaj Mikołajczyk

1920-listopad-Krytyka-i-teoria-tanca

Panel ekspercki 2 I Status artysty a środowisko tańca

Krytyka i Teoria Tańca związana jest z budowaniem dyskursu na temat sztuki tańca oraz związanych z nią szerokich kontekstów. Dlatego też w ramach jednego z bloków programowych skupiamy się na rozmowach z zaproszonymi gośćmi. Tematy, które poruszamy związane są nie tylko ze sztuką tańca, ale także z kontekstami społecznymi czy politycznymi.

Do takich tematów należy przygotowywanie projektu Ustawy o artystach zawodowych. Dlatego też w ramach bloku PANELE EKSPERCKIE zapraszamy na rozmowę, zatytułowaną Status artysty a środowisko tańca.

Projekt ustawy o artystach zawodowych definiuje grupę zawodową artystów i usprawnia warunki pracy artystycznej, zapewniając m.in. systemowy dostęp do ZUS i NFZ. Po wejściu w życie ustawy każdej osobie profesjonalnie wykonującej działalność artystyczną będą przysługiwać szczególne uprawnienia. Korzystanie z nich nie będzie obowiązkowe, jednak ci, którzy się na to zdecydują, powinni udokumentować swój dorobek artystyczny lub przedłożyć dyplom studiów artystycznych ukończonych w ciągu ostatnich pięciu lat.

W czerwcu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o kolejnym etapie prac legislacyjnych nad ustawą. Co zmieni ona w codzienności artystów (także tych zajmujących się tańcem) w Polsce? Jakie będą konsekwencje jej wprowadzenia? Podczas panelu skupimy się na aspektach społecznych i ekonomicznych oraz na oczekiwaniach środowisk twórczych, dotyczących wejścia w życie procedowanej ustawy.

Zespół ekspercki:
Marta Seredyńska
dr Anna Janowska
Sonia Nieśpiałowska-Owczarek