EMPATHY MATTERS: Embodying Nonviolent Communication

Międzynarodowy Projekt Szkoleniowy.

Projekt ma na celu eksplorację Komunikacji bez przemocy, która jest potężnym narzędziem do zrozumienia siebie i innych, budowania empatii i rozwiązywania konfliktów. Szkolenie kładzie nacisk na naukę poprzez praktykę i uwzględnia część teoretyczną, która ma na celu wyjaśniać podstawowe elementy NVC. Narzędzia i metody będą łączyć działania werbalne z szeroką gamą praktycznych ćwiczeń inspirowanych Kontakt Improwizacją, uważnością, tańcem i metodami somatycznymi, tak, aby uczestnicy w pełni ucieleśniali całe doświadczenie edukacyjne.

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w zakresie komunikacji poprzez dostarczanie im wiedzy i narzędzi opartych na zasadach Komunikacji bez przemocy.

9-18 maja 2021
POLSKA

ZESPÓŁ:
Sylwia Federico
Angelika Mizińska
Magdalena Szymańska

KLIKNIJ TU, by dowiedzieć się więcej.

ORGANIZACJE PARTNERSKIE:

ORGANIZATION FOR RECONCILIATION

Francja

DOMUS ANIMUS

Łotwa

ANIMEPAF

Portugalia

friends of Children of romania

Rumunia