Kontakt improwizacja w Polsce

Książka znakomicie wprowadza w tematykę kontakt improwizacji i jej historię, określa jej zasady i porządkuje obecne w niej zjawiska, rysuje panoramę jej obecności w Polsce, dokumentując jednocześnie wiele dokonań, które odeszły już w przeszłość. Tym samym spełnia wiele funkcji: dokumentującą, edukacyjną, specjalistyczną, poradniczą i przewodnikową. To sprawia, że będzie ona doskonałą lekturą dla tancerzy, pedagogów […]

Basiu, zatańczmy

ALBUM FOTOGRAFICZNY Z FILMEM DOKUMENTALNYM W historii naszego baletu ich duet jest niepowtarzalny. Ci, którzy widzieli ich pokazy tancerze, uważali, że to był duet na miarę legendy… Mieli w sobie to wszystko − delikatność i urodę. Oni naprawę budowali wielką historię. Tańczyli, bo byli niepowtarzalnymi osobowościami i niesamowitymi aktorami. -fragmenty rozmowy z Barbarą Sier-Janik Album […]

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie Miejsce, Ludzie, Pasja, Spotkania

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2016-2019 w liczbach: 10 654 / ODBIORCY WSZYSTKICH WYDARZEŃ CST 5 482 / WIDZOWIE SPEKTAKLI 1 658 / UCZESTNICY WARSZTATÓW 152 / WARSZTATY 107 / SPEKTAKLI 105 / WYDARZEŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH 70 / SPOTKAŃ ARTYSTÓW Z WIDZAMI 47 / RECENZJI 2 / KONFERENCJE NAUKOWE 2 / WYSTAWY Publikacja została zrealizowana w ramach […]

Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku

Książka w wyjątkowy, gdyż często bardzo osobisty sposób dokumentuje działania warszawskiego środowiska tanecznego na przestrzeni ostatnich dekad, choć nie tylko. Co więcej, wartość publikacji z biegiem czasu będzie jedynie rosnąć, mamy bowiem do czynienia z frapującym dokumentem, z którego korzystać będą kolejne pokolenia badaczy tańca. Dzięki poszukiwaniom autorów w archiwach oficjalnych, ale też prywatnych udało […]

Taniec w Warszawie. społeczeństwo, edukacja, kultura

Wiele tekstów w recenzowanej pracy zazębia się tematycznie, tworząc powiązania i uzupełnienia, które uwidaczniają, jak wielowątkowy jest problem edukacji tanecznej, i na jak wiele innych obszarów wywiera ona swój wpływ. Książka ta jest głosem środowiska zatroskanego o stan i poziom tego typu edukacji. Szczególnie cenne jest ukazanie, z jakimi problemami boryka się obecnie edukacja. Szczególnie […]

Kontakt improwizacja
a performance

KONTAKT IMPROWIZACJA A PERFORMANCE – PUBLIKACJA INTERNETOWA Publikacja Internetowa, w której skład wchodzą poniższe teksty w wersji polskiej i angielskiej: Krótka Historia – Lisa Nelson i Nancy Stark Smith; Kwestia przedstawienia- John William Jonhson; Wywiad z Lisą Nelson- Lisa Nelson i Olga Sorotina (Poczdam, Niemcy- Tanztage, czerwiec 2000); Wielkie podzielenie. Dwie odmiany improwizacji tańca- Cyrus […]