KONFERENCJA
CST edycja V

W lutym w Mazowieckim Instytucie Kultury odbyła się konferencja naukowo-środowiskowa “W POSZUKIWANIU BALANSU. Dobre praktyki i zrównoważony rozwój w tańcu i innych sztukach performatywnych”

Chcieliśmy, aby konferencja była przestrzenią do dyskusji na różnorodne tematy, związane z rozwojem i projektowaniem kultury. Dlatego też poszczególne panele zostały poświęcone zarówno tematyce naukowej, jak i rozwiązaniom o charakterze praktycznym. Swoją uwagę skupiliśmy przede wszystkim na takich zagadnieniach jak:

  • Nowe formaty prezentacji i narracje transmedialne w działaniach kulturalnych.
  • Technologie cyfrowe a dostępność uczestnictwa w kulturze.
  • Zrównoważone praktyki w promocji kultury.
  • Ekologia i zrównoważone podejście w organizacji i produkcji wydarzeń kulturalnych.
  • Problematyka zrównoważonego rozwoju kultury w kontekście formalno-prawnym.
  • Praktyki i trendy proekologiczne w projektowaniu działań kulturalnych.
  • Równowaga między życiem a pracą w kulturze.
  • Poszukiwanie balansu między ciałem i umysłem w praktyce ruchu.

KURATORKI:

dr Regina Lissowska-Postaremczak
dr Marta Seredyńcka

PRELEGENTKI I PRELEGENCI:

dr Marc Wagenbac, Kerstin Hambur, dr Jeannette Ginslo, Aleksandra Skowrońsk, dr Patryk Lichot, Zuzanna Kasprzy, dr Marta Seredyńsk, Sonia Nieśpiałowska-Owczare, Mateusz Czeka, Katarzyna Kani, Iwona Olszowsk, Joanna Tabak, dr Tomasz Ciesielsk, Natalia Gorzelańczy, Justyna Kudelsk, Wiktoria Chojnack, Aleksandra Skorup, Aleksandra Muszyńska-Boże, Tatiana Asmolkov, Iwona Wojnick, dr Klara Łuczni, dr Andrzej Molend, Martyna Rakocz,