KRYTYKA I TEORIA TAŃCA
CST edycja II

Dział Krytyki i Torii Tańca  będzie ściśle związany z dyskursem filozoficzno-edukacyjnym dotyczącym tańca. Ten dział programowy będzie odnosił się bezpośrednio do działań odbywających się w ramach CST (regularne prezentacje SCENY CST, KINO TAŃCA oraz SITE-SPECIFIC). Krytyka tańca jest jednym z niezbędnych elementów stymulujących rozwój publiczności. Jedną z funkcji krytyków jest pośredniczenie w obustronnej komunikacji między artystami i widzami. Rzetelna, profesjonalna krytyka tańca służy zarówno artystom, jak i widowni, która wiedzę o tańcu i kompetencje odbiorcze zdobywa w dużej mierze właśnie poprzez lekturę recenzji i relacji wspierających rozumienie i percepcję tańca, dyskusje tematyczne wokół problemów i tematów poruszanych w spektaklach tanecznych, a także wypowiedzi samych twórców o ich metodyce pracy, inspiracjach i konceptach choreograficznych.

Kuratorka: Paulina Święcańska

panel 1

KRYTYKA I TEORIA TAŃCA | PANEL 1 | IZOLACJA

Różne formy izolacji są dominującym doświadczeniem dla większości ludzi w 2020 i 2021 roku. Podczas panelu dyskusyjnego grono eksperckie podejmie refleksję wokół wpływu różnie rozumianego odosobnienia na funkcjonowanie człowieka – czy to związku ze sztuką, czy poza nią.
Czy rzeczywiście, jak może się wydawać, ludzkość doświadcza pandemicznej izolacji wspólnotowo? Czy strategie radzenia sobie z nią, bądź korzystania z jej potencjału, są uniwersalne? Jakie odzwierciedlenie znajduje izolacja – nie tylko związana z pandemią – w naszych osobowościach, zachowaniach i w twórczości artystycznej? Jakie ślady pozostawia na scenach i widowniach?
W rozmowie wezmą udział: teoretyczka tańca, artystka-pedagożka oraz psycholożka i seksuolożka. Wspólnie poszukają odpowiedzi na pytanie, jak izolacja naznacza ludzką codzienność i twórczość, ale nie obiecują, że dojdą do jednoznacznych wniosków. Być może spotkanie różnych perspektyw przyniesie kolejne pytania, prowadzące do jeszcze dalszych poszukiwań.

Zespół ekspercki:
Hanna Raszewska-Kursa (prowadząca panel)
Barbara Baran
dr Liwia Bargieł

1920-Krytyka-i-teoria-tanca-wrzesien (Medium)

KRYTYKA I TEORIA TAŃCA | PANEL 2 | ŻYCIE W SIECI

Pandemia COVID-19 przedefiniowuje sposoby uczestnictwa w kulturze i sprawiła, że w poczucie izolacji, towarzyszące nam na co dzień (a przy okazji temat pierwszego panelu eksperckiego) większość z nas desperacko chciała wpuścić więcej świata. Dość szybko przestały więc wystarczać zwykłe pokazy spektakli on-line i transmisje wydarzeń, a twórcy, wraz ze spragnioną kontaktu i wymiany myśli publicznością poszukiwali nowych formatów funkcjonowania kultury i sztuki w sieci – bardziej partycypacyjnych, korzystających z narzędzi, jakie przyniosły ze sobą technologie cyfrowe. Czego nas, odbiorców i twórców kultury, nauczyła pandemia? Co z nami zostanie, co odrzuciliśmy? Te pytania będę chciała zadać Dorocie Ogrodzkiej, pedagożce teatru, reżyserce i badaczce, redaktorce bloku tekstów poświęconych tym zagadnieniom w wakacyjnym numerze miesięcznika „Dialog”. Staną się one także punktem wyjścia do rozmowy z drugim gościem panelu, Maciejem Kuźmińskim, choreografem, pedagogiem i producentem. Freelancerem o rzadko spotykanej determinacji, przecierającym szlaki projektom, które już na stałe wpisały się w krajobraz rodzimego tańca – jak Polska Sieć Tańca, organizowana przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Jednocześnie Kuźmiński to choreograf i pedagog nastawiony na współpracę międzynarodową, który umiejętność sieciowania, w drugim znaczeniu, jakiemu przyjrzymy się podczas panelu, opanował niemal do perfekcji (choć w jednym z wywiadów wspomina, że częściej propozycje współpracy otrzymuje z zagranicy niż z Polski). Wraz z artystą będę chciała się zastanowić nad współczesnymi znaczeniami i modelami sieci w kulturze (zwłaszcza w tańcu), nad sposobami funkcjonowania na rynku sztuki (w Polsce i zagranicą) twórców-freelancerów, umiejętnościami, jakie muszą opanować, ale też zadać pytanie, czy da się inaczej, szczególnie w naszym kraju. Z gośćmi panelu chciałabym znaleźć także pozytywne strony sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie w Polsce jako ludzie kultury i sztuki, zastanowić się nad tym, jak działać afirmatywnie, przekuwać w działanie nawet trudne doświadczenia.
 
Zespół ekspercki:
Julia Hoczyk (prowadząca panel)
Dorota Ogrodzka
Maciej Kuźmiński
 
panel 3_new

KRYTYKA I TEORIA TAŃCA | PANEL 3 | MIGRACJE

“Migracje może zainicjować kąt padania promieni słonecznych wskazujący zmianę pory roku, temperatury, żywotności roślin i zasobów żywności. (…) Każda historia ma więcej niż jeden wątek, każdy wątek – historię podziału”. Cytatem z książki wietnamsko-amerykańskiego poety Oceana Vuonga “Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę”, chciałbym zainicjować dyskusję w gronie eksperckim na temat migracji w odniesieniu zarówno do obecnej sytuacji geopolitycznej jak i do działań artystycznych. Co daje nam zmiana? Czy zmiana miejsca, obszaru, przestrzeni, narzędzi, porządku jest potrzebna? Czy każdy z nas jest emigrantem?

Zespół ekspercki:
Dawid Żakowski (prowadzący panel)
Vera Popova
Wojciech Ziemilski

panel 4 new

KRYTYKA I TEORIA TAŃCA | PANEL 4 | MOJA NATURA

 Rozważania, które podejmiemy w panelu dotyczącym MOJEJ NATURY wiązać się będą nie tylko z kwestiami związanymi ze sztuką, ale i z kontekstami społecznymi. W panelu wezmą udział trzy kobiety – z różnymi doświadczeniami zawodowymi, zajmujące się na co dzień różnymi obszarami. Będzie to więc okazja do szerszego przyjrzenia się tematowi ludzkiej natury, jej specyfice, ale też zagłębienia się w ludzkie wnętrze. 𝗧𝗲𝗺𝗮𝘁 𝗠𝗢𝗝𝗔 𝗡𝗔𝗧𝗨𝗥𝗔 stanie się tu pretekstem do rozmowy o postrzeganiu cielesności, szczególnie w kontekście kobiecym. Porozmawiamy także o działaniach, podejmowanych w celach rozwojowych, zastanowimy się w jaki sposób pracować nad sobą może artystka, jakie inicjatywy może podjąć w celu doskonalenia swojej praktyki i pracy zawodowej. Zastanowimy się też na ile czas pandemii pozwolił na wsłuchiwanie się w siebie i co w nas zmienił.

Zespół ekspercki:
Marta Seredyńska (prowadząca panel)
Izabela Zawadzka
Weronika Maria Kuśmider