13 Międzynarodowy Festiwal Tańca Warsaw CI Flow

13 edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Warsaw CI Flow przyłączała się do światowych obchodów 50-lecia Kontakt Improwizacji. Wraz z zespołem międzynarodowych nauczycieli pogłębialiśmy naszą praktykę poprzez lekcje techniki KI, warsztaty somatyczne i performatywne. Była też wystawę i dyskusje o historii i wymiarze społecznym KI. Kontakt improwizacja tworzy unikalną  do spotkań z innymi i sobą samym poprzez ruch i ucieleśnioną refleksję, wspierając nasze osobiste zasoby, twórczość i rezyliencję oraz przyczyniając się tym samym do budowania kapitału społecznego, którego wartość wykracza poza ramy samego tańca. Raz jeszcze stworzyliśmy wspólnie z Wami bezpieczne i inkluzywne miejsce spotkań w tańcu, poszukiwań i wymiany doświadczeń.

W trudnych czasach wciąż trwającej wojny podkreśliliśmy naszą solidarność z Ukrainą. Dzięki ufundowanym stypendiowm festiwal ugościł pięć tancerek uchodźczych. Mieliśmy też wielu innych gości z Ukrainy, w tym: uczestników, nauczycieli, osoby wspierające nas organizacyjnie, artystycznie poprzez zdjęcia, filmy i muzykę. Dodatkowo część dochodu z festiwalu przeznaczyliśmy na fundusz pomocy Ukrainie. 

W ramach tegorocznej edycji odbyły się następujące wydarzenia:

Ścieżki Intensywne

Nasze Zmysły, Esencja Tańca – Axis Syllabus w KI  | Antoine Ragot 

Najpierw Była Ko.Bieta, Potem Był Taniec – Projekt Performatywny | Edo Ceder

Warstwy Kontaktu | Nica Portavia

Ciało Jako Część Ziemskiego Ekosystemu | Mirva Makinen

Body Mind Centering w Kontakcie | Iwona Olszowska i Paweł Konior

Rytm Bezruchu | Sveta Bird i Daniel Dragoescu

Warsztaty KI

Odwaga – Laboratorium KI | Ivanna Smolyana

Trio | Ksenia Opria

Przyjemność Projektowania Zmian | Ewa Szubstarska

Nowy Kontakt | Filip Wencki

I_go_system – Filozofia Praktyki Ruchu | Michał Ratajski

Jakie są moje nawyki? Czego się boję? Gdzie patrzę podczas tańca? | Paweł Kubiak

Warsztaty Site-Specific | Tomek Kowalski

Poruszając Siebie, Poruszając Ciebie | Zuza Bukowski

Więcej Niż Dwoje | Klara Łucznik

Wydarzenia Towarzyszące 

Site-Specific Dla Rodziców z Dziećmi | Magda Brzozowska 9-10.07.2023

Dżem Wizualny |  Hanna Jurczak | 9.07.2023

Pokaz pracy ścieżki performatywnej | 10.07.2023

Dżem z elementami zamkniętych oczu | Paulina Święcańska i Zuza Bukowski |  12.07.2023

Perfromance Nauczycieli Z Udziałem Wszystkich Nauczycieli Festiwalu | 13.07.2023

KI – Dzień Badacza | Klara Łucznik i Julian Zubek | 14.07.2023

Wykład “Dotykając relacji” | Nita Little | 14.07.2023

Wystawa

“Zalążki, Korzenie, Gałęzie – 50 Lat Kontakt Improwizacji” |22.06.2023 – 14.07.2023

Kuratorka: Collen Bartley

Projekt Graficzny: Weronika Kocewiak

Koordynacja produkcji: Klara Łucznik

Wsparcie organizacyjne: Maria Pastwa, Lera Frossin, Anna Pecinová, Kateryna Gavrylova, Wei Wei, Nele Hiller

Wolontariuszki_e: Elżbieta Jurkowska Karpińska,  Paweł Stelmach, Elżbieta Witkowska

Specjalne podziękowania:

Zuzanna Suwik (oprawa graficzna)

Karolina Cala (oprawa graficzna i realizacja strony www)

Phao Sanato (dokumentacja wideo)

Filip Błażejowski (oprawa fotograficzna)

oraz dla wszystkich, którzy umożliwili i wspierali tworzenie 13. Edycji CI FLOW  na każdym z etapów.

ORGANIZACJA:

Fundacja Artystyczna PERFORM

Kuratorki: Klara Łucznk, Zuzanna Bukowski, Paulin Święcańska

PR: Tomasz Kowalski i Pracowania Szumu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz z m.st. Warszawa.

PRASA

Doświadczenie przepływu energii. O 13. Międzynarodowym Festiwalu Tańca Warsaw CI Flow | Marta Seredyńska

https://taniecpolska.pl/krytyka/doswiadczenie-przeplywu-energii-o-13-miedzynarodowym-festiwalu-tanca-warsaw-ci-flow/ 

Poetyki dotyku. O kontakt improwizacji. | Katarzyna Słoboda

https://e-teatr.pl/poetyki-dotyku1-o-kontakt-improwizacji

DOKUMENTACJA FILMOWA

Wszystkie informacje dotyczące Międzynarodowego Festiwalu Tańca Warsaw CI Flow znajdują się na stronie Poland Contact Festival.