Centralna Scena Tańca w Warszawie edycja IV

W roku 2020 Fundacja Artystyczna PERFORM wraz z Mazowieckim Instytutem Kultury powołali do życia autorski projekt Centralnej Sceny Tańca w Warszawie. Projekt skupiał się na cyklicznej prezentacji zjawisk i działań z dziedziny tańca wcale lub rzadko pokazywanych w Warszawie.

Z każdym rokiem badaliśmy i obserwowaliśmy, które elementy warto rozbudowywać i uzupełniać kompleksowy, całoroczny program CST. Po trzech latach realizacji tego projektu w kolejnych latach pragniemy rozbudować projekt o działy, które są unikatowe lub niezwykle potrzebne na rynku artystycznym-tanecznym nie tylko w Warszawie ale również w Polsce.

W latach 2023-2025 CST IV-VI proponujemy poszerzenie dotychczasowej oferty o program ANIMACJI (projekty społeczno-taneczne współrealizowane z rożnymi z grupami odbiorców) a także realizację wydarzeń specjalnych:

WYSTAWY PERFORMATYWNEJ / DŻEMU ZIMOWEGO w roku 2023,

KONFERENCJI NAUKOWEJ w roku 2024,

PUBLIKACJI w roku 2025.

Zależy nam aby CST IV-VI było kojarzone z nowościami i unikatowymi formami prezentacji tańca, które przyciągają różnorodną publiczność często po raz pierwszy trafiającą na działania związane ze sztuką tańca.

Programy, które składają się na cały projekt CST IV-VI są kuratorskimi programami doświadczonych artystów, ekspertów i pedagogów działających w Polsce i poza nią. Ten rodzaj realizacji całego projektu jest również unikatową formułą w systemie organizacji całego programu CST IV-VI. Projekt realizują ludzie, którzy specjalizują się w swoich działaniach i mają duże doświadczenie zarówno merytoryczne jak również organizacyjne, co przy złożoności projektu jest niezwykle istotne.

I DZIAŁ – KINO TAŃCA
Scenariusz każdego z 4 wieczorów filmowych obejmuje kuratorski program filmowy (ok. 60-90 min.), którego dopełnienie stanowić będą prelekcje i rozmowy z zaproszonymi twórcami filmów i/lub ekspertami. Poszczególne programy filmowe będą się koncentrować wokół następujących zagadnień:

19-22 stycznia – https://www.facebook.com/events/886692475778373

16-19 lutego  – https://www.facebook.com/events/5759800020802366

14-17 wrzesnia   https://www.facebook.com/events/1001483610998879

28-31 grudnia – https://www.facebook.com/events/709186897829424?ref=newsfeed&locale=pl_PL

Cały program kina tańca zostanie zrealizowany on-line i będzie bezpłatny dla widzów.
W sumie zobaczymy ponad 20 filmów tańca z całego świata.

II DZIAŁ – SCENA CST
Dział Scena CST jest przestrzenią skierowaną do szerokiego środowiska artystów tańca, zajmujących się twórczością w obszarze tańca współczesnego, performansu, teatru fizycznego oraz sztuk pokrewnych, w tym produkcją i prezentacją spektakli. Przestrzeń będzie otwarta dla różnych grup artystów: młodych, studentów oraz absolwentów szkół o kierunkach związanych z tańcem, grup/kolektywów/zespołów artystycznych zrzeszających adeptów oraz zawodowych artystów i tancerzy, amatorów i grup międzypokoleniowych. Selekcja tancerzy solowych, duo oraz grup odbędzie się w trybie zaproszeń kuratorskich oraz poprzez selekcję w trybie open call.

Dział Scena CST został podzielony na 3 bloki:

BLOK 1. Taniec, dialog, człowiek, kultura

Blok 2 – Scena otwarta dla młodych

BLOK 3 Taniec i nowe media

9 marca – https://www.facebook.com/events/1047807132844956

30 marca – https://www.facebook.com/events/911826626550206

13 kwietnia – https://www.facebook.com/events/200281859378882

13 maja – https://www.facebook.com/events/147499851415053

22 czerwca – https://www.facebook.com/events/647855840699407

III DZIAŁ – SITE-SPECIFIC

To blok działań CSTIII zgłębiający działania na pograniczu tańca, choreografii i działań site-specific. Sztuka site-specific obejmuje działania artystyczne stworzone z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu oraz interwencje artystyczne w przestrzeni powodujące jej przeobrażenie. Poprzez partycypacyjny i interaktywny charakter, jak również poprzez realizację działań twórczych i prezentacji performatywnych w przestrzeniach publicznych, widz nierzadko staje się integralną częścią działań z tego nurtu. Dlatego równorzędnym celem jest udostępnianie i tworzenie możliwości doświadczania sztuki współczesnej przypadkowym widzom: przechodniom, mieszkańcom i odwiedzającym Warszawę.

21 marca – 4 kwietnia – https://www.facebook.com/events/596352155484640

13 maja – https://www.facebook.com/events/1636820556764600/?ref=newsfeed

16 maja – https://www.facebook.com/events/1497566957742421

IV DZIAŁ – KRYTYKA I TEORIA TAŃCA
Będzie ściśle związany z dyskursem filozoficzno-edukacyjnym dotyczącym tańca. Ten dział programowy będzie odnosił się bezpośrednio do działań odbywających się w ramach CST III. Krytyka tańca jest jednym z niezbędnych elementów stymulujących rozwój publiczności. Jedną z funkcji krytyków jest pośredniczenie w obustronnej komunikacji między artystami i widzami. Rzetelna, profesjonalna krytyka tańca służy zarówno artystom, jak i widowni, która wiedzę o tańcu i kompetencje odbiorcze zdobywa w dużej mierze właśnie poprzez lekturę recenzji i relacji wspierających rozumienie i percepcję tańca. Dyskusje tematyczne wokół problemów i tematów poruszanych w spektaklach tanecznych, a także wypowiedzi samych twórców o ich metodyce pracy, inspiracjach i konceptach choreograficznych to kolejne elementy krytyki tańca w CST edycja IV.

BLOK I: Krytyka

BLOK II: Podcasty

BLOK III: Wywiady

BLOK IV: Panele dyskusyjne

13 kwietnia – https://www.facebook.com/events/890435875373377

26 października https://www.facebook.com/events/883901723153865/?locale=pl_PL

V DZIAŁ – AUTOPORTRETY CHOREOGRAFICZNE

Ten dział programowy poświęcony jest prezentacji współczesnych choreografów polskich i przybliżenia ich sylwetek szerszemu odbiorcy. Każdy z zaproszonych artystów, reprezentujących różnorodne formy i techniki tańca, sam zdecyduje w jakiej formie zechce zaprezentować swój Autoportret na scenie. Każde wydarzenie będzie premierą i każde będzie niepowtarzalne.

2 marca – https://www.facebook.com/events/881469136455810

11 maja – https://www.facebook.com/events/1362522191147993

12 października – https://www.facebook.com/events/1239454403396993?locale=pl_PL

VI DZIAŁ – LABORATORIA RUCHOWE

Laboratoria są ofertą otwartych spotkań w improwizacji tanecznej: kontakt improwizacji (KI) i improwizacji otwartej, skierowaną do szerokiego grona odbiorców: amatorów, tancerzy, performerów. Taniec, a w szczególności improwizacja grupowa i kontakt improwizacja to praktyki kulturowe budujące poczucie zarówno własnej kompetencji jak i więzi z szerszą społecznością. Chcemy by laboratoria ruchowe były miejscem budowania kompetencji fizycznych, osobistych i społecznych ich uczestników, wzmacniając ich naturalną resiliencję nie tylko w zakresie tańca, ale też innych aspektów codzienności.

BLOK 1: Warsztaty i laboratoria improwizacji

BLOK 2: Dżemy improwizacji ruchowej

15, 29 stycznia – https://www.facebook.com/events/857915195418571

12, 26 lutego – https://www.facebook.com/events/849495202821415

12, 26 marca – https://www.facebook.com/events/517315910594690

16, 23 kwietnia – https://www.facebook.com/events/130051443234184/130114786561183/

14,28 maja – https://www.facebook.com/events/1443545349724649/1443546949724489

11 czerwca – https://www.facebook.com/events/618321686892502

22 czerwca  – https://www.facebook.com/events/792224408933482

VII DZIAŁ – ANIMACJE

Animacje są nowym działem w CST, który powstał z potrzeb widzów i uczestników wydarzeń w trakcie ostatnich trzech lat realizacji projektu. Animacyjny sposób działania na rzeczywistość kulturalną wiąże się przede wszystkim z faktem dostrzeżenia różnego rodzaju deficytów w życiu grup lub społeczności. Do realizacji animacji w każdym roku wybrane zostaną 2 grupy społeczne w roku 2023 będzie to grupa kobieca oraz seniorzy i seniorki.

20 kwietnia – https://www.facebook.com/events/722805099849211

30 listopada    https://www.facebook.com/events/728209589198930?locale=pl_PL

VIII DZIAŁ – WYDARZENIA SPECJALNE

WYSTAWA PERFOMATYWNA / DŻEM ZIMOWY w roku 2023

Wystawa performatywna 2023: “Kontakt Improwizacja: zalążki, korzenie, gałęzie” będzie nawiązywać do historii KI na świecie i w Polsce. Merytoryczna i wizualna część wystawy została opracowana na potrzeby 13 edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Warsaw CI Flow z okazji 50 lecia istnienia Kontakt Improwizacji w roku 2022.

Wystawie będzie towarzyszył dżem zimowy.

2 lutego – https://www.facebook.com/events/728282081934611

2-5 lutego – https://www.facebook.com/events/1622640581523738

///

Koncepcja projektu: Paulina Święcańska

Koordynacja: Katarzyna Stefanowicz
Kuratorki Centralnej Sceny Tańca w Warszawie edycja IV: Magdalena Chabros, Regina Lissowska-Postaremczak, Klara Łucznik, Marta Seredyńska, Katarzyna Stefanowicz, Paulina Święcańska

Organizatorzy: Fundacja Artystyczna PERFORM i Mazowiecki Instytut Kultury
Współfinansowanie m.st. Warszawa