CORE: COllective REsponsibility through inner integrity

Międzynarodowy Projekt skupiający się na rozwijaniu odpowiedzialności społecznej poprzez pogłębianie świadomości emocjonalnej stanowiącej źródło równowagi wewnętrznej.

Projekt CORE powstał z potrzeby refleksji nad rolą jednostki w społeczeństwie i chęci wypracowania nowych narzędzi służących budowaniu zrównoważonych i empatycznych społeczności, w których szanowane są potrzeby zarówno jednostek, jak i poszczególnych grup. W tym wyjątkowym spotkaniu weźmie udział 30 pracowników młodzieżowych z 10 krajów Unii Europejskiej. Stworzymy im przestrzeń dedykowaną samoobserwacji oraz badaniu własnych potrzeb i emocji w relacji z samym sobą, a także w kontekście różnych relacji społecznych.  Obserwacje te będą prowadzić do lepszego zrozumienia sposobów kształtowania się ról społecznych oraz pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebuje jednostka, by czuć się częścią grupy i lepiej odpowiadać na jej potrzeby. Elastycznie przechodząc między perspektywą indywidualną i społeczną, oraz bazując na sile płynącej z poczucia wspólnoty, wykorzystamy nasz kreatywny potencjał do budowania zaangażowania, empatii oraz odpowiedzialności w jednostkach.

Cele projektu:

  • Pogłębienie zrozumienia istoty relacji między jednostką a grupą;
  • Zwiększenie integracji ciała i umysłu;
  • Rozpowszechnienie narzędzi z zakresu rozwoju osobistego dedykowanych poprawie dobrostanu psychicznego;
  • Rozwinięcie kluczowych kompetencji (odpowiedzialności, zdolności adaptacyjnych, odporności psychicznej, umiejętności podejmowania decyzji, elastyczności) niezbędnych w sytuacji ciągłych zmian i wysokiego stopnia nieprzewidywalności;
  • Rozwinięcie kreatywności oraz odpowiedzialności społecznej;
  • Stworzenie i rozpowszechnienie narzędzi służących budowaniu zaangażowania społecznego.

 

15-25 października 2021

POLSKA

ZESPÓŁ:

Angelika Mizińska

Magdalena Szymańska

Sylwia Federico

KLIKNIJ TUTAJ by dowiedzieć się więcej.

W ramach projektu wspólnie z uczestnikami stworzyliśmy publikację, w której dzielimy się pomysłami jak dbać o dobre samopoczucie:

ORGANIZACJE PARTNERSKIE: