INSPIRACJE/ Twórcze Grono

W ramach projektu Warsztaty Warsztaty Teatru Ruchu Inspiracje w tym roku w Garwolinie zostanie zrealizowany projekt Twórcze Grono on-line z grupą teatralną Rękawiczka oraz przyjaciółmi. Zajęcia poprowadzi Paulina Święcańska – choreograf i animator kultury.

Projekt jest eksperymentalną wersją prowadzenia twórczego grona na podstawie „Drogi Artysty” wg Julii Cameron w formie on-line. To 12 stopniowa podróż w głąb siebie związana z umocnieniem w sobie twórcy, rozbudzeniem kreatywności, nazwaniem i określeniem swojej obecnej pozycji artystycznej i odblokowaniem mechanizmów, które spowalniają nasze działania twórcze. Cały proces oparty jest na zaufaniu, słuchaniu, zadaniach, ćwiczeniach i dyskusjach mających na celu pobudzić młodych i starszych artystów amatorów do poszukiwania swojej indywidualnej drogi artysty.

W trakcie procesu twórczego powstanie film taneczny zrealizowany w całości przez grupę Twórczego Grona w Garwolinie.

Uczestnicy: Teatr Rękawiczka i przyjaciele z Garwolina.
Prowadząca: Paulina Święcańska
Czas trwania: 6.06.-29.08.2020 r. , w każdą sobotę.
Organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Fundacja Artystyczna PERFORM.