Kreowanie Ciałem, Kształtowanie Ruchem

Laboratorium Kontakt Improwizacji dla dzieci i dorosłych to festiwalowy bonus 11. Edycji Międzynarodowego Festival Tańca Warsaw CI FLOW dla najmłodszych. Zapraszamy dzieci i dorosłych do bezpłatnego uczestnictwa w warsztacie Kreowanie Ciałem, Kształtowanie Ruchem.

Wydarzenie FB: kliknij tu
Więcej informacji:
http://www.polandcontactfestival.com/kreowanie-cialem-ksztaltowanie-ruchem 

O WARSZTACIE:
W jaki sposób przestrzeń wpływa na nas? Jak reagujemy na zmiany w naszym otoczeniu? Przestrzeń miejska, a otoczenie naturą?
Większość naszego życia spędzamy w przestrzeni ograniczonej czy też w „zorganizowanej” zewnętrznej.
Zobowiązuje nas to do przestrzegania pewnych zasad. Określonych z góry postaw czy sposobów zachowania.
Poprzez zabawę, ruch i dialog będziemy odkrywać różne sposoby kreowania otaczającej nas przestrzeni oraz możliwości wpływania na nią.
Podstawowym założeniem projektu jest zapoznanie się z nową formą komunikacji niewerbalnej, budowaniem i pogłębianiem więzi rodzinnych przez pracę z ciałem i kontaktem fizycznym.
Dzięki wspólnym działaniom i doświadczaniu dzieci oraz dorosłych mamy szansę wspierać rozwój relacji w rodzinie, a zatem rozwój dziecka i jego przyszłości.

Warsztat poprowadziły: Magdalena i Maja Brzozowska
5-6 września 2020
Ogród Krasińskich, Generał Władysława Andersa, Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI: kontakt@polandcontactfestival.com

*CI- skrót od Kontakt Improwizacji (eng. Contact Improvisation) Więcej o tej technice: http://www.polandcontactfestival.com/kontakt-improwizacja/

Organizator Projektu: Fundacja Artystyczna PERFORM
Partner: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Współpraca: Mazowiecki Instytut Kultury, Instytut Muzyki i Tańca
Patroni Medialni: taniecPOLSKA.pl Teatr dla Wszystkich Kwestia Kultury e-teatr.pl
Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa