Basiu, zatańczmy

ALBUM FOTOGRAFICZNY Z FILMEM DOKUMENTALNYM

W historii naszego baletu ich duet jest niepowtarzalny. Ci, którzy widzieli ich pokazy tancerze, uważali, że to był duet na miarę legendy… Mieli w sobie to wszystko − delikatność i urodę. Oni naprawę budowali wielką historię. Tańczyli, bo byli niepowtarzalnymi osobowościami i niesamowitymi aktorami.
-fragmenty rozmowy z Barbarą Sier-Janik

Album wydany dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy. Archiwum Witolda Grucy znajduje się w depozycie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Archiwum Barbary Bittnerówny znajduje się w depozycie Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Wydawca dziękuje powyższym Instytucjom za wszelką pomoc.

Autorzy powyższej publikacji dołożyli wszelkich możliwych starań w celu dochowania praw autorskich oraz dotarcia do autorów zdjęć oraz spadkobierców praw do publikowanych fotografii. W celu ich odnalezienia wydawca wykonał daleko idącą kwerendę archiwaliów Instytutu Teatralnego oraz weryfikował stan wiedzy z instytucjami chroniącymi prawa autorów zdjęć jak m.in. ZPAF. W wypadku części zdjęć atrybucja niestety nie była możliwa. Wszystkie osoby posiadające wiedzę dotyczącą autorów publikowanych fotografii oraz osoby będących spadkobiercami praw autorskich prosimy o kontakt z wydawcą.

Redakcja: Paulina Święcańska, Piotr Janowczyk
Retusz materiałów archiwalnych: Nastya Pundyk
Skanowanie: Pracownia Fotografii Prasowej UW, Paweł Brzeziński, Magdalena Wyszomirska
Kwerenda archiwum: Katarzyna Pruszkiewicz
Projekt graficzny i DTP: P. Janowczyk
Korekta I: Teresa Walczak
Korekta II: Hanna Raszewska-Kursa
Warszawa 2019
Druk: Poligrafus
Wydawca: Fundacja Artystyczna PERFORM

ISBN 978-83-951444-1-7