Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku

Książka w wyjątkowy, gdyż często bardzo osobisty sposób dokumentuje działania warszawskiego środowiska tanecznego na przestrzeni ostatnich dekad, choć nie tylko. Co więcej, wartość publikacji z biegiem czasu będzie jedynie rosnąć, mamy bowiem do czynienia z frapującym dokumentem, z którego korzystać będą kolejne pokolenia badaczy tańca. Dzięki poszukiwaniom autorów w archiwach oficjalnych, ale też prywatnych udało się stworzyć bogate w szczegóły sylwetki osób, które odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu tanecznego oblicza stolicy dzisiaj. Możemy się z nich dowiedzieć, jakie spektakle miały premiery, jakie odbywały się festiwale i konkursy, gdzie tańca, szczególnie współczesnego, można się było uczyć, z jakimi trudnościami borykali i borykają się ludzie tańca. To podzielona na głosy opowieść o ludziach i czasach, z jednej strony trudnych, z drugiej pięknych, bo pionierskich.
Z recenzji dr hab. Wojciecha Klimczyka, prof. UJ

Publikacja jest wielowątkowym, interesującym poznawczo opracowaniem dotyczącym refleksji teoretyków i praktyków nad sztuką tańca w Warszawie w XX i XXI wieku. Z jednej strony w książce prezentowane są poglądy młodych badaczy, poszerzające pole naukowych rozważań nad tańcem, z drugiej strony w wydawnictwie znajdziemy autoetnograficzne eseje o charakterze popularyzatorskim, opisujące działalność współczesnych artystów, a także historiografie twórców, którzy znacząco wpłynęli na rozwój tanecznej, warszawskiej rzeczywistości w ujęciu retrospektywnym oraz prezentystycznym. Autorzy wywodzą się z różnych środowisk i orientacji naukowych, co wzmacnia teoretyczny i pojęciowy wielogłos. Uwagę zwraca celowość doboru tekstów oraz przemyślana i uzasadniona kompozycja tomu. Książka stanowi znaczny wkład w rozwój wiedzy o tańcu i powinna dotrzeć do jak najszerszych środowisk związanych z tańcem ujmowanym jako pełnoprawna kategoria praktyki społecznej.
Z recenzji dr Marka Zadłużnego

WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018
Publikacja została zrealizowana w ramach projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017-2019. / Wydawcy: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / Program Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017-2019 współfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa. / Partnerem projektu był Dom Kultury Kadr.
Redakcja, korekta: Hanna Raszewska-Kursa (redaktorka monografii)
Korekta, indeks: Zofia Żółtek
Korekta: Agata Życzkowska
Spisanie dyskusji: Dorota Irena Procharska
Recenzja: dr Marianna Jasionowska
Projekt okładki: Ewa Miłuńska
Skład: SOWA druk
Na okładce: Mufmi Teatr Tańca, z GÓRY na DÓŁ, chor. Anna Piotrowska (Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, 2009). Fot. Mirela Baciak
Autorki i autorzy zdjęć: Marta Ankiersztejn, Mirela Baciak, Katarzyna Chmura-Cegiełkowska, Fundacja Impact, Kassol Photography, Aleksandra Osowicz, archiwum Teatru Tańca Zawirowania
Druk i oprawa: SOWA druk

ISBN 978-83-951444-0-0
ISBN 978-83-951561-0-6