KRYTYKA I TEORIA TAŃCA
CST edycja IV

Krytyka jest elementem, który stymuluje zarówno artystów, jak i publiczność. Jest też formą komentarza, relacji, interpretacji lub popularyzacji dzieła tanecznego. Dzięki tekstom analizującym poszczególne działania artystyczne, twórcy mają możliwość poznania opinii na temat swojej pracy, zderzenia się z nowymi interpretacjami. Refleksje krytyczne, nawiązujące do innych dziedzin humanistyki, np.  filozofii, psychologii, socjologii, a także do historii czy polityki, stanowią wartość obustronnej komunikacji między artystami i widzami. Dzięki przeczytaniu profesjonalnie przygotowanych tekstów krytycznych, publiczność ma okazję do wzbogacenia swojej wiedzy o tańcu, do nabycia nowych kompetencji odbiorczych, do znalezienia inspiracji w pracach choreograficznych czy wreszcie – do samego pogłębionego zainteresowania tańcem.

Dział KRYTYKA I TEORIA TAŃCA podzielony został na 4 bloki, z których każdy odnosi się do upowszechniania tańca i korespondujących z nim dyskursów. Będą to recenzje i przekrojowe teksty z wydarzeń realizowanych w ramach CST IV, podcasty z choreografami i choreografkami działu site-specific, rozmowy z twórcami autoportretów oraz panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi ze świata sztuki tańca.

Kuratorka: Marta Seredyńska

Krytyka i Teoria Tańca I panel ekspercki 1 I Wolność artystyczna a uwarunkowania systemowe

By tworzyć, artysta potrzebuje wolności, swobody wyboru treści, technik, metod pracy. Ale potrzebuje też czegoś jeszcze – miejsca do pracy oraz środków finansowych. I to bez względu na to, czy pracuje solo, w duecie, czy w grupie. Zastanawiające jest więc, na ile możemy mówić o wolności twórczej, mając na uwadze uwarunkowania współczesnej polityki kulturalnej.

Uwarunkowania systemowe, z jakimi dziś mają do czynienia środowiska twórcze (w tym środowisko tańca) sprawiają, że powstają pewne modele pracy i współpracy artystycznej. Jednocześnie, w przypadku artystów tańca, mówić możemy nadal o braku wystarczającej liczby miejsc do pracy, jak również o niedostatecznym finansowaniu tańca ze środków publicznych. Nie mamy dziś ogólnopolskich centrów tańca czy choreografii, większość tancerzy i choreografów pracuje w oparciu o granty, konkursy, stypendia. Część z nich ma szczęście realizować działania w publicznych instytucjach. By jednak otrzymać do/finansowanie, należy zrozumieć tę machinę i przystąpić do gry według jej reguł. Na ile więc taki system pozwala na pełną wolność tworzenia?

Zespół ekspercki:

Marta Seredyńska
Ramona Nagabczyńska
Bartek Woszczyński

KRYTYKA I TEORIA TAŃCA I PANEL EKSPERCKI 2 I POTENCJAŁ SZTUKI WŁĄCZAJĄCEJ W ASPEKCIE ARTYSTYCZNYM I ODBIORCZYM

Dostępność oferty kulturalnej dla różnych grup odbiorców stała się tematem popularnym w związku z ustawą, która obowiązuje organizatorów wydarzeń od 2019 roku. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest istotne zarówno w kontekście budowania publiczności, tworzenia inkluzywnej i atrakcyjnej oferty kulturalnej, jak otwierania się na działania artystyczne o różnorodnym potencjale.

Jaka jest więc dziś sztuka, którą nazywamy włączającą? Do kogo jest adresowana? Kto ją tworzy? Na te pytania będziemy starały się odpowiedzieć, poruszając zarówno kwestie ogólnej organizacji działań inkluzywnych, jak i opierając się na konkretnych przykładach projektów i programów. Omówimy narzędzia, pozwalające włączanie grup i osób ze szczególnymi potrzebami nie tylko w odbiór, ale i wytwarzanie sztuki. Pokażemy także potencjał edukacyjny sztuk performatywnych, otwierających na nieznane, wywołujących emocje, chęć rozmowy i wchodzenia w relacje.

Zespół ekspercki:

Marta Seredyńska
Justyna Wielgus
Madi Rostkowska

Recenzje programów

SANDRA LEWANDOWSKA

 1. Relacja do przestrzeni
  http://taniecmagazyn.pl/numer-1-2023/

JUSTYNA STANISŁAWSKA

 1. Centralna Scena Tańca 2023
  https://www.taniecsubiektywnie.pl/centralna-scena-tanca-2023/
 1. Dres z Operze Warszawskiej
  https://www.taniecsubiektywnie.pl/dres-w-operze-dla-dialogujacych-z-konwenansem/
 1. Trzecie widzenia Na=przeciw człowieka
  https://www.taniecsubiektywnie.pl/trzecie-widzenia-naprzeciw-czlowieka-cst-animacje-projekt-taneczny/

ADELA PROCHYRA

 1. Skromny autoportret. Jacek Owczarek własnymi oczami
  https://e-teatr.pl/skromny-autoportret-jacek-owczarek-wlasnymi-oczami-38192
 1. Meandry niepamięci. Migawki z „Chronovision Glance Dance”
  http://taniecmagazyn.pl/listopadowy-numer/

JULIA HOCZYK

 1. Ku kobiecej wspólnocie. Jaka mogłaby być
  https://e-teatr.pl/ku-kobiecej-wspolnocie-jaka-moglaby-byc-41060

HANNA RASZEWSKA-KURSA

 1. STILL STANDING – WĘDRÓWKA PO MINIONYM (?) KRAJOBRAZIE
  https://e-teatr.pl/still-standing-wedrowka-po-minionym-krajobrazie-38191

TERESA FAZAN

 1. Widzieć i być widzianą. Weronika Pelczyńska i praktyki siostrzeństwa,
  https://e-teatr.pl/widziec-i-byc-widziana-weronika-pelczynska-i-praktyki-siostrzenstwa-41725

MARTA SEREDYŃSKA

 1. Różnorodność, inkluzywność, rozwój – Centralna Scena Tańca edycja IV
  https://martaseredynska.wordpress.com/2023/12/21/roznorodnosc-inkluzywnosc-rozwoj-centralna-scena-tanca-edycja-iv/