Kino Tańca
CST edycja V

W ramach Kina Tańca Online w latach 2023-2025 poświęcimy szczególną uwagę filmom, które podejmują tematykę społeczną i kulturalną, wykorzystując ruch jako innowacyjny sposób wyrażania tych problemów. Dzięki eksperymentalnym formom i środkom filmowym oraz wykorzystaniu fizycznej ekspresji, możemy tworzyć różnorodne przekazy artystyczne. Pozwala to na rozwijanie oryginalnych, nieliniowych narracji, dotykając złożonych, aktualnych i istotnych społecznie kwestii.

W roku 2024 nasz program skupi się na historii, zmianach społecznych, ekologii, migracji ekologicznej i naturze. Chcemy, aby nasze projekcje były ściśle powiązane z codziennym życiem i realnymi wyzwaniami społecznymi.

Kuratorka: dr Regina Lissowska-Postaremczak

KINO TAŃCA ONLINE VOL. 1 / ŻYWE HISTORIE

Nowy rok 2024 rozpoczynamy z Kinem Tańca Online. W styczniowej odsłonie, zatytułowanej „Żywe historie” poszukujemy związków między przeszłością a teraźniejszością. Poprzez wyjątkowe możliwości wyrazowe medium filmu i tańca zarówno archiwalne nagrania, jak i ich współczesne reinterpretacje stają się dynamicznymi opowieściami o ponadczasowym przesłaniu. Każdy z filmów w tym programie to odrębna mikro-historia, ale też podróż przez emocje, odkrycia i tajemnice, jakie dawniejsze formy filmowej narracji i estetyki stawiają przed nami dzisiaj.

„Żywe historie” kierują naszą uwagę na to, że przeszłość jest nieodłączną częścią teraźniejszości, ale może być też wspaniałym źródłem inspiracji i rzucać nowe światło na współczesne wyzwania.

PROGRAM

  1. HEX. Begin Again | reż. Laura Taler | Kanada
  2. Impossible Image | reż. Karen Pearlman | Australia
    Trailer: https://vimeo.com/859799022
  3. Urban Genesis | reż. FuLE | Francja / Wietnam
    Trailer: https://vimeo.com/tetrapode/geneseurbainet
  4. Historiae vivae | reż. Iwona Pasińska | Polska
    Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZYxxZS4Qww0