KRYTYKA I TEORIA TAŃCA
CST edycja V

Krytyka jest elementem, który stymuluje zarówno artystów, jak i publiczność. Jest też formą komentarza, relacji, interpretacji lub popularyzacji dzieła tanecznego. Dzięki tekstom analizującym poszczególne działania artystyczne, twórcy mają możliwość poznania opinii na temat swojej pracy, zderzenia się z nowymi interpretacjami. Refleksje krytyczne, nawiązujące do innych dziedzin humanistyki, np. filozofii, psychologii, socjologii, a także do historii czy polityki, stanowią wartość obustronnej komunikacji między artystami i widzami. Dzięki przeczytaniu profesjonalnie przygotowanych tekstów krytycznych, publiczność ma okazję do wzbogacenia swojej wiedzy o tańcu, do nabycia nowych kompetencji odbiorczych, do znalezienia inspiracji w pracach choreograficznych czy wreszcie – do samego pogłębionego zainteresowania tańcem.

Dział KRYTYKA I TEORIA TAŃCA podzielony został na 4 bloki, z których każdy odnosi się do upowszechniania tańca i korespondujących z nim dyskursów. Będą to recenzje i przekrojowe teksty z wydarzeń realizowanych w ramach CST IV, podcasty z choreografami i choreografkami działu site-specific, rozmowy z twórcami autoportretów oraz panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi ze świata sztuki tańca.

Kuratorka: dr Marta Seredyńska

KRYTYKA I TEORIA TAŃCA / PANEL EKSPERCKI 1 / SZTUKA TAŃCA W OBLICZU ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Kwestie związane ze zmianami klimatu, ekologią, praktykami zachęcającymi do refleksji nad codziennymi nawykami są poruszane w przestrzeni publicznej coraz częściej. W XXI wieku wiemy już na pewno, że jesteśmy w miejscu nieustannego rozwoju technologicznego, który przyspieszył i zmienił wiele aspektów życia społecznego. Zmienił też samo postrzeganie naszej planety i zasobów, które są jej dane. A co za tym idzie – dziś coraz częściej uświadamiamy sobie, że pewne praktyki nie są obojętne na nasze otoczenie, a krajobraz dookoła nas może za kilkanaście lat być już zupełnie inny.

Projektowanie krajobrazów miejskich, a co za tym idzie także i miejskich, regionalnych czy krajowych polityk nie może dziś pozostać obojętne na zmiany klimatu. Dotyczy to nie tylko decydentów, mających wpływ na modernizowanie polityk kulturalnych, ale i nas samych jako wytwórców/wytwórczynie oraz konsumentów/konsumentki kultury. Gdzie dziś jesteśmy, w jaki sposób myślimy o projektowaniu naszych działań? Podczas panelu porozmawiamy o tym, jakie praktyki artystyczne są podejmowane dziś w obliczu zmian klimatycznych, jakie kreatywne i inspirujące podejścia pojawiają się dziś w przestrzeni sztuki, szczególnie tańca i choreografii.

ZESPÓŁ EKSPERCKI

Marta Seredyńska
Agata Życzkowska
Łukasz Wójcicki