Świetliste Kręgi Kobiet/Krąg IV

Świetliste Kręgi Kobiet I Krąg IV

Na naszym IV już Świetlistym Kobiecym Kręgu będziemy zgłębiać tajniki przestrzeni serca, ducha i miłości. Miłość, przyjemność i równowaga w życiu to akceptacja zmian i życie w przepływie, w radości i kontakcie z własną sensualnością. Gwiazda to symboliczny obraz przedstawiany w ikonografii hinduskiej ANAHATĘ – czyli czarkę serca. Dwa trójkąty skierowane do siebie wierzchołkami, przenikają się i tworzą gwiazdę – graficznie przedstawienie pojednania nieograniczonej przestrzeń „ojca nieba”i miękkości i witalności „matki ziemi”. Upraszczając można powiedzieć że jest to harmonia pomiędzy żeńską a męską energią. Między światłem a cieniem. Między dynamiczną energią agresji, dominacji, ukierunkowania, fokusu i działania a delikatną i lekką energią przepływu, oraz odżywczej, zmysłowej przujmujacej receptywności. Czakra serca jest przestrzenią łączącą w sobie to wszystko co wzniosłe i uduchowione z tym co przyziemne i materialne. Jej pojemność jest nieograniczona i z tego co słyszałam czakra ta też jest ruchoma. Na naszym IV już Świetlistym Kobiecym Kręgu będziemy zgłębiać tajniki przestrzeni serca, ducha i miłości.

Prowadząca: Viorkia Zagórowska