Świetliste Kręgi Kobiet/Krąg VII

Świetliste Kręgi Kobiet I Krąg VII

Podczas szóstego spotkania popracujemy z szóstą czakrą trzeciego oka. Połączymy intuicję z naszą wizją tak, że wszystko stanie się bardziej jasne i klarowne. Poza fizyczną realnością jest jeszcze nasza intuicja, której należy oddać głos aby życie płynęło z Flow. Podczas tego spotkania oprócz rozmów i spotkania na poziomie werbalnym każda z nas stworzy mandalę, które wykreujemy z naszej wyobraźni i marzenia serca tak aby podążyć w kreacji artystycznej za głosem intuicji. Materiały plastyczne będą na miejscu.

Prowadząca: Paulina Święcańska