Taniec w Warszawie. społeczeństwo, edukacja, kultura

Wiele tekstów w recenzowanej pracy zazębia się tematycznie, tworząc powiązania i uzupełnienia, które uwidaczniają, jak wielowątkowy jest problem edukacji tanecznej, i na jak wiele innych obszarów wywiera ona swój wpływ. Książka ta jest głosem środowiska zatroskanego o stan i poziom tego typu edukacji. Szczególnie cenne jest ukazanie, z jakimi problemami boryka się obecnie edukacja. Szczególnie cenne jest ukazanie, z jakimi problemami boryka się obecna edukacja, zarówno zawodowa, jak i ogólna, profesjonalna i amatorska. Bez wątpienia celem publikacji jest wypracowanie metod i działań poprawiających ten stan rzeczy. Postulaty, jakie pojawiły się w książce, częstokroć dotyczą przeobrażeń systemowych, umożliwiających wszechstronny rozwój taneczny dostosowany do możliwości i wyzwań edukacji XXI w., a także potrzebnych przemian wspierających prace badawcze nad tańcem. Autorzy tomu prezentują dobre praktyki i dialog w zróżnicowanym środowisku artystycznym i ukazują możliwości konsolidacyjne, dające siłę do wspólnego działania na rzecz potrzebnych zmian. Autorzy wywodzący się z różnych dyscyplin naukowych i środowisk, również artystycznych, wskazują na rosnące zainteresowanie i rozwój badawczy aspektami edukacji tanecznej. W tomie znajdują się teksty Autorów już uznanych i osób, które po raz pierwszy mierzą się z materią badawczą. Bogactwo informacji i przemyśleń Autorów recenzowanego tomu świadczy o ogromnym potencjale środowiska młodych choreologów badających taniec i jego funkcjonowanie w Warszawie.
[…] Książka ta, jako głos szeroko pojmowanego środowiska tańca, głos dotyczy historii, rozwoju i obecnej sytuacji kształtującej edukację taneczną, powinna dotrzeć zarówno do odpowiednich ministerstw, jak i do uniwersytetów, akademii wychowania fizycznego, dyrektorów szkół baletowych i zespołów tanecznych. Będzie ona również drogowskazem dla pedagogów i instruktorów tańca, źródłem wiedzy historycznej i społecznej oraz wskazówką dla kierunków samokształcenia.
-z recenzji dr Marianny Jasionowskiej

WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2019
Publikacja została zrealizowana w ramach projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017-2019 / Wydawcy: Fundacja Artystyczna PERFORM Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / Program Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017-2019 współfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa / Partnerem projektu był Mazowiecki Instytut Kultury.
Redakcja, korekta, indeks: Marta Seredyńska (redaktorka monografii)
Korekta: Sandra Lewandowska, Hanna Raszewska-Kursa
Recenzja: dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ; dr Marek Zadłużny
Zdjęcia: Marta Ankiersztejn
Projekt okładki: Ewa Miłuńska
Skład: SOWA druk

ISBN 978-83-951444-3-1
ISBN 978-83-951561-1-3