Kontakt improwizacja w Polsce

Książka znakomicie wprowadza w tematykę kontakt improwizacji i jej historię, określa jej zasady i porządkuje obecne w niej zjawiska, rysuje panoramę jej obecności w Polsce, dokumentując jednocześnie wiele dokonań, które odeszły już w przeszłość. Tym samym spełnia wiele funkcji: dokumentującą, edukacyjną, specjalistyczną, poradniczą i przewodnikową. To sprawia, że będzie ona doskonałą lekturą dla tancerzy, pedagogów i instruktorów, choreografów, miłośników tańca, a także teoretyków, krytyków i historyków sztuki. Komunikatywny język i dość otwarta formuła może również wpłynąć na pozyskanie szerszego kręgu czytelników z korzyścią dla polskiego środowiska tańca. Jest też dla mnie jasne, że książka zapełnia bardzo ważną lukę na rynku wydawniczym.
-dr hab. Tomasz Nowak

Czemu zatem ma służyć monografia na temat kontakt improwizacji w Polsce? Sumienna archiwizacja jest argumentem wystarczającym, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z fenomenem nieopisanym i ginącym przecież powoli w pamięci, ale gdybyśmy tutaj zakończyli, pominęlibyśmy to, co najważniejsze. Czytelnik natychmiast się zorientuje, kiedy będzie brał do ręki teksty samych twórców, że piszą oni o czymś znacznie więcej niż o tańcu. A może inaczej, pisząc o tańcu, zaczynają pisać o tym, kim są, kim byli i kim może będą, słowem zaczynają pisać o wszystkim innym, tak jakby taniec wszystko inne uruchamiał. Naturalnie, że słowa czasem padają za duże, ale oto przecież stajemy wobec sytuacji, w której taniec staje się tym, czym być powinien, to znaczy momentem jednoczącym, punktem centralnym, placem tanecznym, wokół którego wszystko inne się skupia. A zatem może nie tyle stajemy wobec pisania o tańcu i o czymś jeszcze, ale stajemy wobec takiego pisania o tańcu, jakim winno ono być.
-dr Juliusz Grzybowski

Autorzy: Anna Banach, Anu Czerwiński, Sebastian Flegiel, Gosia Gajdemska, Kasia Gilgenast, Jakub Wiktor Gontarski, Marta Grabowska, Hanna Jurczak, Dorota Kamecka, Pawel Michal Konior, Angelika Mizinska, Wojtek Mochniej, Melissa Monteros, Sonia Niespialowska-Owczarek, Iwona Olszowska, Ksenia Opria, Jacek Owczarek, Maga Radlowska – Judd, Michal Ratajski, Aga Rybak, Paulina Swiecanska, Filip Wencki, Ewa Marzena Wolf

Koncepcja i redakcja: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Paulina Święcańska
Koordynacja: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Paulina Święcańska
Redakcja językowa i korekta: Joanna Targoń
Konsultacja: Aleksandra Machnik, Greta Polańska-Moidini
Fotografia na okładce: Aleksandra Osowicz, Performance Project podczas VII edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Kontakt Improwizacji Warsaw Flow w Warszawie
Projekt graficzny i skład: Studio Graficzne Polkadot
Druk i oprawa: Read Me Łódź
Publikacja została zrealizowana we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach „Programu wydawniczego 2019”

ISBN 978-83-951444-2-4
ISBN 978-83-949914-9-4
Wydawcy: Fundacja Artystyczna PERFORM, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi www.amuz.lodz.pl
Partnerzy: Instytut Muzyki i Tańca, Mazowiecki Instytut Kultury

Publikację poprzedziła konferencja Kontakt Improwizacja w Polsce, Konferencja Performatywna, 6-7 lipca 2019 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, Warszawa, Laboratorium, Sala im. Wojciecha Krukowskiego.

Kuratorki konferencji: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek i Paulina Święcańska
Organizacja konferencji: Paulina Święcańska i Angelika Mizińska
Wolontariusze: Dorota Bednarczyk, Lena Gucwa, Maria Pastwa, Paweł Kubiak
Organizator: Fundacja Artystyczna PERFORM

Partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Instytut Muzyki i Tańca, Mazowiecki Instytut Kultury.