Centrum Sztuki Tańca w Warszawie Miejsce, Ludzie, Pasja, Spotkania

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2016-2019 w liczbach:
10 654 / ODBIORCY WSZYSTKICH WYDARZEŃ CST
5 482 / WIDZOWIE SPEKTAKLI
1 658 / UCZESTNICY WARSZTATÓW
152 / WARSZTATY
107 / SPEKTAKLI
105 / WYDARZEŃ EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH
70 / SPOTKAŃ ARTYSTÓW Z WIDZAMI
47 / RECENZJI
2 / KONFERENCJE NAUKOWE
2 / WYSTAWY

Publikacja została zrealizowana w ramach projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017–2019. / Wydawcy: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’. / Program Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017–2019 współfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa. / Partnerem projektu był Mazowiecki Instytut Kultury.
Redakcja: Paulina Święcańska, Agata Życzkowska
Redakcja językowa i korekta: Joanna Targoń
Projekt okładki: Ewa Miłuńska
Skład: SOWA druk
Na okładce:
Kolaż zdjęć ze spektakli prezentowanych w ramach projektu CST
Autorzy i autorki zdjęć:
Marta Ankiersztejn, Małgorzata Dębniak, Karolina Jóźwiak,
Pat Mic, Radosław Pasterski, Izabela Rzechuła, Bartek Sawka, Andrzej Stawiński
Druk i oprawa: SOWA druk

ISBN 978-83-951444-4-8
ISBN 978-83-951561-2-0