Kino Tańca
CST edycja III

Kino Tańca Online to cykl otwartych prezentacji filmów eksperymentalnych, czerpiących z tańca i szeroko pojętej fizycznej ekspresji oraz artystycznych form wizualnych i muzycznych. W ramach cyklu pragniemy przybliżyć publiczności nieszablonowe i artystycznie nowatorskie dzieła łączące obszary filmu i tańca, budujące swój przekaz poza fabularną narracją, przemawiające uniwersalnym językiem ruchu i ekspresji ciała.

Program całego cyklu Kino Tańca Online, połączony w 2022 roku wspólnym hasłem:

„Inne światy” będzie tematycznie zogniskowany wokół zagadnień społecznych i kulturowych – prezentacji filmów, które w oryginalnej i twórczej formie podejmują refleksję nad zjawiskami i wyzwaniami współczesności, oraz rozwijają krytyczny dyskurs w tych obszarach. Kuratorski program filmowy podzielony został na 4 tematyczne programy, w obrębie których poszczególne filmy, prezentując odmienne i wzajemnie uzupełniające  się perspektywy, wchodzić będą w dialog z tematem.

Kurator: Regina Lissowska-Postaremczak

Kino Tańca Online vol. 1 / Światy równoległe

W pierwsza odsłonie, zatytułowanej „Światy równoległe” przyjrzymy się dwoistości krajobrazu zmienionego przez obecność człowieka: zderzeniu świata natury i cywilizacyjnego rozwoju; jednostkowych i uniwersalnych wartości. Każdy z sześciu filmów, które znalazły się w tej selekcji, prezentuje odmienną perspektywę, tym samym otwierając przestrzeń dla dialogu i refleksji.

Program wieczoru:

1. Fauteuil lit, reż. Maksym Kotskyi | Ukraina | 2021
2. Human Habitat, reż. Flavia Devonas Hoffmann | Norwegia | 2020
3. You Wanted Rivers, reż. Magdalena Zielińska | Polska – Jordania | 2020
4. Downriver, reż. Andrea Boll | Szwajcaria | 2020
5. Fibonacci, reż. Tomáš Hubáček | Czechy | 2020
6. Herbarium, reż. Iwona Pasińska | Polska | 2021

Kino Tańca Online vol. 2 / Światy ukryte

Tym razem, pod wspólnym hasłem: „Światy ukryte” przyjrzymy się różnorodnym reprezentacjom nadprzyrodzonej rzeczywistości. Będzie to program oscylujący na pograniczu tradycji, wierzeń i mitów, dotykający mistyki, wiary, oraz transcendentalnych relacji człowieka z naturą. Taniec i muzyka, obraz i rytm w filmowym medium otwierają potencjał dla metaforycznej i emocjonalnej narracji, pozwala znaleźć wyraz dla zjawisk, które nie dają się zamknąć w słowach.

Program wieczoru:

1. Anul Nou, reż. Corina Andrian | Rumunia | 2021
2. Bhairava, reż. Marlene Millar | Kanada | 2018
3. Wake, reż. Katie Beard, Naomi Turner | Wielka Brytania | 2020
4. Ecce, reż. Fu LE | Francja | 2021
5. Spectre, reż. Sebastien de Buyl | Belgia | 2020
6. Jilava, reż. John T. Williams | USA | 2016

Kino Tańca Online vol. 3 / światy potencjalne

W obliczu narastającego społecznego i egzystencjalnego niepokoju coraz częściej podejmowanym przez artystów tematem stają się różnorodne wizje ekologicznej, militarnej i humanitarnej katastrofy. Podczas trzeciej w tym roku odsłony programu Kino Tańca, pod wspólnym tytułem „Światy potencjalne” przyjrzymy się, jak film i taniec może posłużyć krytycznej refleksji nad potencjalnymi kierunkami rozwoju naszej rzeczywistości.

Eksperymentalne formy filmowe, łącząc się z tańcem taniec i szeroko pojętą fizyczną ekspresją po raz kolejny okazują się wspaniałym i wszechstronnym językiem sztuki. Pozwala on rozwijać oryginalne, niewerbalne i nielinearne narracje, podejmować złożone, aktualne i społecznie istotne kwestie, oraz konstruować zniuansowany, wielowymiarowy przekaz.

Program wieczoru:

1. La Nostra Terra, reż. Thomas Born | Włochy | 2022
2. Non-Upgraded Existance, reż. Nadine Gerspacher, Nicolás Clausen | Niemcy | 2022
3. When the Night Falls, reż. Kimmo Leed | Finlandia | 2021
4. Wasteplanet, reż. Susanna Della Sala | Włochy | 2021
5. IO|OI, reż. Francesco Lorusso, Włochy | 2021

Kino Tańca Online vol. 4 / światy wewnętrzne

Koniec roku to czas szczególnie sprzyjający introspekcji. Dlatego w ostatniej w tym roku odsłonie Kina Tańca Online proponujemy przyjrzenie się różnym wymiarom emocji, ujętych w metaforyczny i surrealny język filmu tańca.
„Światy wewnętrzne” to wybór filmów odzwierciedlających przelotne impulsy, stany i subiektywne perspektywy „bycia w świecie”, które w codziennym życiu z trudem znajdują dla siebie właściwe kanały ekspresji. To program zachęcający do empatii: do spojrzenia pod powierzchnię i do odczytywania znaczeń między wierszami. To program stawiający pytania o ambiwalentne, złożone i nieuchwytne uczucia; o nienazwane marzenia i lęki. Jak wyglądają nasze wewnętrzne światy? Jak – i czy w ogóle – możemy je wyrazić?

Program wieczoru:

„I Am Fine”, reż. Victoria Donnet | Francja
„Stompen (Fist)” reż. Thomas Bos | Holandia
„Mother Melancholia”, reż. Samantha Shay | Niemcy
„Dancen”, reż. Corina Andrian | Rumunia
„Under the Skin”, reż. Carmen Porras | Hiszpania