KRYTYKA I TEORIA TAŃCA
CST edycja III

Związana jest z budowaniem dyskursu na temat sztuki tańca oraz związanych z nią szerokich kontekstów. Dlatego też niniejszy dział odnosić będzie się do pozostałych działań, realizowanych w ramach trzeciej edycji Centralnej Sceny Tańca. Korespondowanie z innymi propozycjami CSTIII to zarówno uzupełnienie poruszanych treści, jak i wyraz horyzontalnego podejścia do promowania sztuki tańca i jej specyfiki w stolicy. Krytyka jest elementem, który stymuluje zarówno artystów, jak i publiczność. Jest też formą komentarza, relacji, interpretacji lub popularyzacji dzieła tanecznego.

Kuratorka: Marta Seredyńska

panel ekspercki 1 I Sztuka angażująca społeczeństwo

Kategoria sztuki społecznej nie jest zupełnie nowa, jednak jej rozwój sprzężony jest z ogólnymi przemianami – w obrębie więzi społecznych, rozwoju współczesnych społeczeństw, modernizacjami instytucji kultury. Działanie artystyczne oparte na dialogu i współpracy ze społecznością przyjmują dziś różnorodne formy i skierowane są do różnych grup, z uwzględnieniem ich specyfiki.

Punktem wyjścia do rozmowy stanie się pytanie, w jakim stopniu działania edukacyjne czy animacyjne, prowadzone z poszczególnymi społecznościami są dziś szansą na budowanie i rozwój publiczności. Na ile angażowanie odbiorców jako współtwórców kultury sprawia, że chętniej uczestniczą oni w poszczególnych wydarzeniach? Porozmawiamy także o rozwoju różnorodnych inicjatyw, zaprogramowanych instytucjonalnie, ale i będących propozycjami działań oddolnych.

Zespół ekspercki:
Marta Seredyńska
Justyna Czarnota
Mikołaj Mikołajczyk

1920-listopad-Krytyka-i-teoria-tanca

Panel ekspercki 2 I Status artysty a środowisko tańca

Krytyka i Teoria Tańca związana jest z budowaniem dyskursu na temat sztuki tańca oraz związanych z nią szerokich kontekstów. Dlatego też w ramach jednego z bloków programowych skupiamy się na rozmowach z zaproszonymi gośćmi. Tematy, które poruszamy związane są nie tylko ze sztuką tańca, ale także z kontekstami społecznymi czy politycznymi.

Do takich tematów należy przygotowywanie projektu Ustawy o artystach zawodowych. Dlatego też w ramach bloku PANELE EKSPERCKIE zapraszamy na rozmowę, zatytułowaną Status artysty a środowisko tańca.

Projekt ustawy o artystach zawodowych definiuje grupę zawodową artystów i usprawnia warunki pracy artystycznej, zapewniając m.in. systemowy dostęp do ZUS i NFZ. Po wejściu w życie ustawy każdej osobie profesjonalnie wykonującej działalność artystyczną będą przysługiwać szczególne uprawnienia. Korzystanie z nich nie będzie obowiązkowe, jednak ci, którzy się na to zdecydują, powinni udokumentować swój dorobek artystyczny lub przedłożyć dyplom studiów artystycznych ukończonych w ciągu ostatnich pięciu lat.

W czerwcu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o kolejnym etapie prac legislacyjnych nad ustawą. Co zmieni ona w codzienności artystów (także tych zajmujących się tańcem) w Polsce? Jakie będą konsekwencje jej wprowadzenia? Podczas panelu skupimy się na aspektach społecznych i ekonomicznych oraz na oczekiwaniach środowisk twórczych, dotyczących wejścia w życie procedowanej ustawy.

Zespół ekspercki:
Marta Seredyńska
dr Anna Janowska
Sonia Nieśpiałowska-Owczarek

 

 

 

Recenzje programów

Justyna Stanisławska
1. Eryk Makohon i Krakowski Teatr Tańca – Portret Choreograficzny
https://www.taniecsubiektywnie.pl/eryk-makohon-i-krakowski-teatr-tanca-portret-choreograficzny/
https://e-teatr.pl/eryk-makohon-i-krakowski-teatr-tanca-portret-choreograficzny-29459
2. Portret choreograficzny Pauliny Wycichowskiej
https://www.taniecsubiektywnie.pl/portret-choreograficzny-pauliny-wycichowskiej-centralna-scena-tanca-w-warszawie/
https://e-teatr.pl/portret-choreograficzny-pauliny-wycichowskiej-centralna-scena-tanca-w-warszawie-29460
3. Przeżywanie doświadczenia – 50 lat Kontakt Improwizacji
https://www.taniecsubiektywnie.pl/przezywanie-doswiadczenia-50-lat-kontakt-improwizacji/
https://e-teatr.pl/przezywanie-doswiadczenia-50-lat-kontakt-improwizacji-29463
4. Kobiece poruszenia
https://www.taniecsubiektywnie.pl/kobiece-poruszenia/
https://e-teatr.pl/kobiece-poruszenia-31312
5. Portret choreograficzny Michała Adama Górala
https://www.taniecsubiektywnie.pl/portret-choreograficzny-michala-adama-gorala/?fbclid=IwAR0NFKzlEgDzAEKgvTkMlSIzBf3BZ8wpFH9XIdHT8upo-Sq1QauHkWuXuu4

Hanna Raszewska-Kursa
6. Otańczanie opresji
https://e-teatr.pl/otanczanie-opresji-30008
7. Światłem karmienie
https://e-teatr.pl/swiatlem-karmienie-32785

Sandra Wilk
8. Obrzeża tańca. Interaktywne projekty w Mazowieckim Instytucie Kultury
http://www.stronatanca.pl/teksty-problemowe/obrzeza-tanca-interaktywne-projekty-w-mazowieckim-instytucie-kultury
https://e-teatr.pl/obrzeza-tanca-interaktywne-projekty-w-mazowieckim-instytucie-kultury-29461

Marcelina Obarska
9. Tęsknota za wniknięciem. O „Teraz jest przestrzeń. Kiedy jesteś? O geografii osobistej i wspólnej obecności”
https://e-teatr.pl/tesknota-za-wniknieciem-o-teraz-jest-przestrzen-kiedy-jestes-o-geografii-osobistej-i-wspolnej-obecnosci-29462

Teresa Fazan
10. Myśleć ruchem – o „Światach potencjalnych”, trzeciej odsłonie przeglądu Kino Tańca
https://e-teatr.pl/myslec-ruchem-o-swiatach-potencjalnych-trzeciej-odslonie-przegladu-kino-tanca-30315

Marta Seredyńska
11. Taniec w centrum Warszawy – całoroczny program w Mazowieckim Instytucie Kultury
https://e-teatr.pl/taniec-w-centrum-warszawy-caloroczny-program-w-mazowieckim-instytucie-kultury-32783