KURATORKI
CST edycja III

Regina Lissowska-Postaremczak CST III KINO TAŃCA

Kuratorka działu KINO TAŃCA ON-LINE, koordynatorka KONFERENCJI Teatrolożka, badaczka i krytyczka tańca, kuratorka. Absolwentka Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów obroniła doktorat z obszaru badań nad tańcem. Absolwentka Choreografii i Teorii Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wykładowca na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz na kierunku Taniec na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Teksty krytyczne i teoretyczne związane ze sztuką tańca publikowała od 2009 roku m.in. w miesięczniku „TEATR”, CriticalDance, „Studia Choreologica”, „Kulturze Współczesnej”, „VideoDance Studies”, oraz w licznych monografiach poświęconych tematyce teatru i tańca. Jako krytyk współpracuje z portalem taniecPOLSKA.pl. Od 2012 roku jest członkiem Polskiego Forum Choreologicznego, a od 2015 roku także Dance Films Association – międzynarodowej organizacji zrzeszającej twórców, prezenterów oraz edukatorów filmu tańca. Jako reżyser współpracowała z Teatrem Wielkim w Poznaniu – opera „Mikołajek i inne chłopaki” Radosława Matei w ramach Laboratorium Opery (2015), oraz „MovINg Opera: Wilda” (2017). Autorka choreografii realizowanych m.in. w Tanzfabrik oraz w ACUD Theater w Berlinie, Teatrze Muzycznym i Ratsgymnasium w Stadthagen. Jako choreograf współtworzyła spektakl multimedialny „ROMEK”, inaugurujący oficjalne obchody 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca’56 w CK Zamek w Poznaniu (2016). Wspierała również liczne realizacje sceniczne i filmowe tańca zakresie konsultacji dramaturgicznej. W roku 2021 otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badania w obszarze tańca i filmu- projekt „Taniec okiem kamery. Sztuka tańca w mediach audiowizualnych”. W roku 2021 Otrzymała Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na badania nad filmem tańca (efektem stypendium jest książka “Taniec okiem kamery. Sztuka tańca w mediach wizualnych). Stypendystka programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci” (projekt taniecmovie.pl,2020), programów Instytutu Muzyki i Tańca „Wspieranie aktywności międzynarodowej” (ImpulsTanz Wiedeń, 2013), „Badanie/Produkcja. Taniec w procesie artykulacji” (rezydencja badawcza, Poznań 2014), oraz programu Dance Intensive w Tanzfabrik Berlin (sezon 2010/2011) i programu Alternatywnej Akademii Tańca (Art Stations Foundation, 2016). Od 2014 r. jest kuratorką Dances with Camera, międzynarodowego konkursu i programu filmów tańca w ramach festiwalu filmów krótkometrażowych Short Waves Festival. Jako kuratorka współpracuje także z oraz Fundacją Artystyczną PERFORM oraz Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie, gdzie w ramach programu Kino Tańca zrealizowała do tej pory 4 cykle regularnych prezentacji filmów tańca: Body.mov (2018), Focus na taniec (2019), Kino Tańca Online (2020) i Kino Tańca Online (2021). Jurorka i mentorka ogólnopolskiego programu dedykowanego międzynarodowej dystrybucji filmów tańca „Mov(i)e Flow”, realizowanego przez Instutut Adama Mickiewocza oraz Fundację M4Culture. Jako selekcjonerka i jurorka współpracowała z międzynarodowymi festiwalami prezentującymi film i taniec, m.in. Mobile Dance Film Festival (Nowy Jork), IMZ Dancescreen (Wuppertal), Lago Film Fest (Revine Lago). Obecnie jako konsultantka programowa realizuje także współpracęz Light Moves Festival of Screendance (Limerick), Festival Quartiers Danses (Montreal), STÉLA – Dan.Cin.Lab (Saint-Etienne), TanzRaum Görlitz (Görlitz); WildDogs International Screendance Festival (Calgary) Tanzrauschen e.V. (Wuppertal), Instytutem Polskim w Brukseli oraz International Dance Film Festival Brussels – l’art difficile de filmer la danse. W latach 2016-2017 pełniła funkcję specjalisty ds. PR w Polskim Teatrze Tańca. Od 2018 roku współpracuje m.in. z Polskim Teatrem Tańca w zakresie międzynarodowej dystrybucji filmowej. Od sierpnia 2020 roku prowadzi stronę taniecmovie.pl, poświęconą sztuce tańca w mediach audiowizualnych.

Katarzyna Stefanowicz CST III SCENA CST

Koordynatorka projektu i kuratorka działu SCENA CST Performerka, choreografka, producentka, instruktorka tańca współczesnego uznana przez Narodowe Centrum Kultury. Absolwentka Choreografii i Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie oraz Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice. Stypendystka Biura Kultury miasta st. Warszawy w dziedzinie taniec w 2019 roku, w ramach którego zrealizowała interaktywną instalację dźwiękową Miastofonie, w której tancerze improwizowanym ruchem przywołują i przekształcają dźwięki. Realizuje projekty z pogranicza teatru tańca, performansu oraz instalacji, oparte na improwizacji, z wykorzystaniem wideo oraz interaktywnego dźwięku (realizacje m.in. w CSW, Instytucie Teatralnym, Teatrze Praga, OPT Gardzienice, Mazowieckim Instytucie Kultury, Centrum Rzeźby Polskiej). Jako aktorka współpracowała między innymi z Teatrem Gardzienice, Teatrem Makata, Muffmi Teatrem Tańca, Teatrem Akt, Teatrem A3, Instant Acts w Berlinie. Jako producentka i choreografka angażuje się w realizację projektów artystycznych o wymiarze edukacyjnym, międzykulturowym i społecznym współpracując między innymi ze Strefą WolnoSłowa działającą przy Teatrze Powszechnym w Warszawie, gdzie zrealizowała w latach 2016-2022 choreografię oraz ruch sceniczny do ośmiu spektakli. Jako producentka i kuratorka współtworzyła między innymi Festiwal Młodzieży Bez Granic w Różanymstoku (2010 – 2016) oraz Festiwal Sztuki Otwartej Wisłostrada (2005-2009). Od 2011 roku współpracuje z Mazowieckim Instytutem Kultury koordynując między innymi festiwale teatralne oraz tańca w Ostrołęce (Festiwal Teatralny InQbator) i Garwolinie (Festiwal Saturator Teatralny). Od 2022 roku aktorka Teatru Akt z Warszawy.

Paulina Święcańska CST III SITE-SPECIFIC

Koncepcja programowa CST w Warszawie i kuratorka działu SITE-SPECIFIC Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia na wydziale rytmiki, Uniwersytetu Zielonogórskiego studiów I stopnia na kierunku Animacja Kultury i Sportu. Pedagog Instruktor Tańca Współczesnego uznany przez Narodowe Centrum Kultury. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie studia II stopnia na kierunku kulturoznawstwo oraz kinetografii R. Labana w Instytucie Choreologii w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku menadżer kultury oraz Uniwersytetu Łódzkiego – produkcja teatralna., duplom z zakresu zarządzania projektami uzyskany w Szkolę Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie i praktykę zawodową zdobywała również na międzynarodowych festiwalach i coachingach w krajach EU a także w Izraelu, Brazylii, Indiach, Rosji, Ukrainy, Turcji, Australii, Indonezji, USA, Japonii, Tajlandii i Gruzji. Jako choreograf do tej pory stworzyła ponad 20 choreografii autorskich m.in. ,,Wariacje na temat jedzenia”, ,,Hybryda”, ,,Motyle 2046”, ,,Doskonała para”,,,Surogaci”, ‘ENEMY’, „KONSTELACJE”, „EXIT”, które były pokazywane na polskich i zagranicznych festiwalach i przeglądach tańca. Stypendystka m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwukrotnie, Instytutu Muzyki i Tańca, TVP 2, a także Fundacji Art Stations Foundation Stary Browar Nowy Taniec. Autorka tekstów i referentka międzynarodowych wydarzeń naukowych na temat tańca w Pradze czeskiej, Bilbao i Lizbonie. Mocno zaangażowana w animację miasta Warszawy zarówno jego przestrzeni jak i mieszkańców żywą i bezpośrednią sztukę poprzez m.in. Festiwal Warszawskiej Sztuki Niezależnej Re:wizje 2008-2012 www.rewizjewarszawa.pl gdzie była kuratorem tańca. Współorganizator Warszawskiej Sceny Tańca w Warszawie w latach 2016-2019 www.centrumsztukitanca.eu. Organizatorka I w Polsce Festiwalu Kontakt Improwizacji Warsaw Flow w latach 2010-2022 www.polandcontactfestival.com. dyrektorka Centrum Sztuki Tańca w latach 2016-2019. Kurator projektu Centralnej Sceny Tańca w Warszawie w latach 2020-2021. Do tej pory wydała 6 publikacji naukowych a w trzech była współredaktorem. Jest prezesem Fundację Artystycznej PERFORM www.perform.org.pl, poprzez którą realizuje projekty artystyczne, społeczne i edukacyjne pracując z artystami różnych kierunków i profesji. Do tej pory stworzyła 3 filmy tańca w których była reżyserem.

Marta Seredyńska CST III KRYTYKA I TEORIA TAŃCA

Kuratorka działu KRYTYKA I TEORIA TAŃCA, koordynatorka PUBLIKACJI Absolwentka wiedzy o teatrze oraz mediów interaktywnych poznańskiego UAM, a także polityki społecznej UW. Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Współpracowała m.in. z Malta Festival Poznań, Teatrem Polskim w Poznaniu, warszawską Fundacją Warsaw Bauhaus, Fundacją Scena Współczesna/Teatrem Tańca Zawirowania, Fundacją Szkoła Liderów. Jako autorka tekstów współpracowała m.in. z „Didaskaliami”, Internetowym Magazynem „Teatralia”, portalem TaniecPOLSKA.pl, „Teatralia”, magazynem „Taniec”, kwartalnikiem „Nietakt”. Koordynowała różnorodne projekty (m.in. „CURIE CITY eksperymentalny inkubator sztuki w Warszawie” Fundacji Warsaw Bauhaus, „Taneczne Konfrontacje Europejskie: Zawirowania” oraz poszczególne edycje Festiwalu Zawirowania). Prezeska Fundacji Rezonanse Kultury, gdzie koordynuje i produkuje większość projektów. Kuratorka konferencji naukowej „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku” organizowanej przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie oraz redaktor publikacji pokonferencyjnej o tym samym tytule. Od 2021 roku działa w Sekcji Tańca i Baletu ZASP. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2022 roku.

Magdalena Chabros CST III PORTRETY CHOREOGRAFICZNE

Koncepcja programowa CST, kuratorka działu AUTOPORTRETY CHOREOGRAFICZNE oraz ANIMACJE Magda Chabros, autorka, kuratorka artystyczna i producentka festiwali, projektów społecznych i edukacyjnych z dziedziny teatru tańca i sztuk performatywnych m.in. Festiwal Saturator Teatralny (2019 -2022), Festiwal Teatralny InQbator (2010 – 2019), Inspiracje-teatr ruchu (2002- 2022) – 38 edycji projektu; „Duża przerwa” 2014- 2021 – 8 edycji projektu. Producentka z ramienia MIK wielu festiwali interdyscyplinarnych m.in.:. Festiwal Zbliżenia, Festiwal Dionizje, Wisłostrada, Warsaw Dance Days, Scena E12-taniec, Ciało-Sztuka-Ruch, Warszawska Platforma Tańca i wielu innych. Inicjatorka, kuratorka i producentka projektu MIK Taniec-Ruch-Teatr gdzie od wielu lat pokazuje tancerzy z całej polski i ze świata. Od 2016 roku wspiera i współpracuje z Fundacją Artystyczna PERFORM.

Klara Łucznik CST III LABORATORIA RUCHOWE

Kuratorka działu LABORATORIA RUCHOWE, koordynatorka WYSTAWY PERFORMATYWNEJ / DŻEMU ZIMOWEGO 2023 Improwizatorka, tancerka, badaczka tańca. Obroniła doktorat (University of Plymouth, Wielka Brytania) na pograniczu psychologii i sztuk performatywnych o twórczości i flow (poczuciu przeływu) w tanecznej improwizacji grupowej (https://cognovo.eu/projects/shared-creativity-in-dance.php). Kontynuuje swoje badania nad improwizacją taneczną w ramach ColLab Bristol (Institute for Study of Somatic Communication, ufundowanego przez Nitę Little). Kuratorka wydarzeń tanecznych, m.in. Międzynarodowy Festiwal Tańca Warsaw CI Flow 2022, jak i z pogranicza nauki, sztuki i technologii, m.in. ColLaboratoire 2020: Research Residency on Cognitive Innovation for Sustainable Development (Filipiny). Jej praktyka artystyczna skupia się na grupowej improwizacji taneczej ‘open-score’, gdzie partytura dla tancerzy jest jak najprostrza, pozwalając na bogactwo twórczych rozwiązań tu i teraz. Jej praktyka naukowa rozwija się w kierunku badań nad ucieleśnionym poznaniem w tańcu, jak i szerszych korzyści z tańca dla naszego dobrostanu, rezyliencji i kapitału społecznego. Dodatkowo, zajmuje się też zmianą społeczną i zrównoważonym rozwojej społeczności.

Zuzanna Bukowski CST III LABORATORIA RUCHOWE

Kuratorka działu LABORATORIA RUCHOWE Nauczycielka KI, organizatorka Festiwalu Sztuki Kontaktu i Ruchu w Tajlandii, performerka. Pod wpływem różnych międzynarodowych nauczycieli kontakt improwizacji i tańca współczesnego pogłębiła swoją praktykę ucieleśniania. Axis Syllabus w kontakt improwizacji, a także podkreślenie, to obecnie główne obszary jej zainteresowań w tańcu to axis syllabus w kontakt improwizacji oraz Underscore. Zuzanna zaczęła tańczyć w wieku 4 lat i kontynuowała poprzez praktykę sztuk walki, baletu, jogu, tańca nowoczesnego, Body Mind Centering i Axis Syllabus. Pasjonuje się wpływem połączenia ciała i umysłu, które wciąż odkrywa poprzez swoją pracę w coachingu, IT, tańcu i jodze. Nauczanie tańca, współorganizacja Festiwalu Sztuki Kontaktu i Ruchu w Tajlandii oraz praca jako konsultantka IT zapewniają jej równowagę między “headspace” a sztuką ruchu. „Moim powołaniem jest znalezienie mostów i przestrzeni pomiędzy dwoma światami”.